Navigér
Hvem, hvad, hvor
Nyheder
HadeReklamer
 
Fortæl om DIN
HadeReklame
Vælg firma:
 

Links
YndlingsReklamer.DK

www.freerideski.dk

Firma: Faxe Kondi

www.faxekondi.dk

Faxe Kondi A/S er en del af Bryggerigruppen

"Bryggerigruppen A/S, Danmarks næststørste bryggerikoncern, består af syv bryggerier med hver deres styrker og særpræg. De fem er danske: Albani Bryggerierne, Ceres Bryggerierne, Faxe Bryggeri, Maribo Bryghus og Thor Bryggerierne. De to sidste bryggerier er litauiske: Tauras og Kalnapilis.

Fusionen
Ud fra et ønske om at stå stærkere i den skarpe konkurrence indenlands såvel som udenlands indgik Faxe Bryggeri A/S og Jyske Bryggerier A/S (Ceres og Thor Bryggerierne) i 1989 en fusion i selskabet Bryggerierne Faxe Jyske A/S. I 1992 blev navnet ændret til det mere mundrette Bryggerigruppen A/S.

Bryggerigruppen A/S blev i 1998 børsnoteret, hvorved adgangen til det åbne kapitalmarked effektueredes. Bryggerigruppen fik herved mulighed for at foretage akkvisitioner på en langt mere målrettet måde."